ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

ĐỌC BÁO ONLINE

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Đức Đoàn)
 • (Cao Thế Phương)
 • (Lê Mậu Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Muc_bat_moi.flv He_sinh_thai_bien_Bach_tuot.flv 289.jpg Haisachoatigonthuha_500.jpg HOA_HONG1.png Thuha10_500_02.jpg 639.jpg Dnhngonsacdepthuha_500_01.jpg 1810.jpg 1107.jpg IMG_3444.jpg IMG_3440.jpg IMG_3437.jpg IMG_3452.jpg IMG_3433.jpg IMG_3441.jpg IMG_3442.jpg IMG_3439.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9, Tp.HCM!

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 1 ANH 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:04' 17-10-2021
  Dung lượng: 90.7 KB
  Số lượt tải: 719
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG GIỮA KÌ 1 ANH 9
  TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP UNIT 1 - 2 - 3
  I. Từ vựng tiếng Anh 9 Unit 1 2 3
  1. Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 9 Local Environment
  1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công
  2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công
  3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng
  4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn
  5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ
  6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật
  7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng…)
  8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công
  9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công
  10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội
  11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống
  12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu
  13. frame /freɪm/ (n.): khung
  14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài
  15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá…)
  16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn
  17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc
  18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt
  19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi
  20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá…), dệt (vải…)
  21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến
  22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi
  23. close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động
  24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau…)
  25. face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết
  26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối
  27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng
  28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp
  29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào
  30. treat /tri:t/ (v.): xử lí
  31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc
  32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn
  33. artifact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác
  34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải
  35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng
  36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu
  37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ)
  38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn
  2. Từ vựng tiếng Anh Unit 2 lớp 9 City Life
  1. fabulous (adj) /ˈfæbjələs/: tuyệt vời, tuyệt diệu
  2. reliable (adj) /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy
  3. metropolitan (adj) /ˌmetrəˈpɒlɪtən/: (thuộc về) đô thị, thủ phủ
  4. multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: đa văn hóa
  5. variety (n) /vəˈraɪəti/: sự phong phu, đa dạng
  6. grow up (ph.v) /ɡrəʊ ʌp/: lớn lên, trưởng thành
  7. packed (adj) /pækt/: chật ních người
  8. urban (adj) /ˈɜːbən/: (thuộc) đô thị, thành thị
  9. Oceania (n) /ˌəʊsiˈɑːniə/: châu Đại Dương
  10. medium-sized (adj) /ˈmiːdiəm-saɪzd/: cỡ vừa, cỡ trung
  11. forbidden (adj) /fəˈbɪdn/: bị cấm
  12. easy-going (adj) /ˈiːzi-ˈɡəʊɪŋ/: thoải mái, dễ tính
  13. downtown (adj) /ˌdaʊnˈtaʊn/: (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại
  14. skyscraper (n) /ˈskaɪskreɪpə/: nhà cao chọc trời
  15. stuck (adj) /stʌk/: mắc kẹt, không di chuyển được
  16. wander (v) /ˈwɒndə/: đi lang thang
  17. affordable (adj) /əˈfɔːdəbl/: (giá cả) phải chăng
   
  Gửi ý kiến

  TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

  XEM LỊCH (ÂM - DƯƠNG)